Det innkalles med dette til årsmøte i NLB.

Sted: Norsk Folkemuseum, Bygdøy, Oslo.
Tid: Søndag 3. september, klokka 16:00 – 18:00, umiddelbart etter at årets Lur- og bukkehorndag er avviklet.
Møtelokale: Som i fjor. Møt opp kl. 15:30 så får du med deg lurspill på Torget før vi går til møtelokalet.

- Registrering av fremmøtte medlemmer av NLB.

- Godkjennelse av innkalling

- Valg av møteleder og referent

- Årsmelding 2016/ 2017

- Regnskap 2016/ 2017

- Valg

- Handlingsplan

- Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen fredag 25. august.

Send til simen<att>lindberg.no

Til årsmeldinga ber vi aktive lur- og bukkehornutøvere sende inn en kronologisk oversikt over sine spilleoppdrag siden forrige årsmøte.

Dette sendes til Ole-Anton Berntsen (oleanton<att>me(dot)com)