Lur- og bukkehorndag 2009, Norsk Folkemuseum, Bygdøy

Lur- og bukkehorndag 2008, Norsk Folkemuseum, Bygdø
y

Lur- og bukkehorndag 2007, Norsk Folkemuseum, Bygdøy


Leiarskifte

Jubileumskonsert

Glimt frå sommeren 2006

Lur- og bukkehorndag 2003, Norsk Folkemuseum, Bygdøy

Lur- og bukkehorndag 2002, Norsk Folkemuseum, Bygdøy


Lur- og Lokkstemne, Merket, 1998

Bukker jeg har møtt

Innfødt bukkehornblåsar


Diverse evenementer


Æresmedlemmer   


 


Send inn digitale bilder: 

 

 

 


Ansvarlig for disse sidene er NLB ved styret.
Spørsmål til NLBs nettpublikasjon rettes til nettansvarlig <nettansvarlig på lurogbukkehorn no>.