EGIL STORBEKKENS MUSIKKPRIS

Prisen er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken.
NOPA, Norsk Lur- og bukkehornlag og Tolga kommune står bak Egil Storbekkens Musikkpris for fremme av interessen for Egil Storbekkens musikk, samt utbredelsen av de eldre folkemusikkinstrumentene i norsk folkemusikk.

Musikkprisen er på kr 25.000,- samt et verk av billedkunstneren Helga Drude Storbekken.

Prisen er en nasjonal hedersbevisning og kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet.

Prisen kan gis:

Tidligere prisvinnere:
2006 musikeren Geir Egil Larsen,Verdal
2007 innsamleren Leif Løchen,Vågå
2008 instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga
2009 musikeren Steinar Ofsdal, Oslo
2010 musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar
2011 musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga
2012 musikeren Karl Seglem
2013 instrumentbyggegruppa i Gjøvik Spelmannslag
2014 musikeren Eilif Gundersen
2015 musikeren Henning Sommerro

Forslag på priskandidater sendes komiteen for ”Egil Storbekkens Musikkpris”.
EGIL STORBEKKENS MUSIKKPRIS
c/o Jørn Simenstad
Bølerskrenten 9
0691 OSLO

simen@lindberg.no