- KLANGEN FØR FELA -
kurs i kveding, munnharpe, langeleik,
lyre, harpe, lur og bukkehorn
9.-11. februar 2018 på Riksscenen i Oslo

PROGRAM


Fredag

Kl. 18.00  Klubbscenen
Kursåpning og registrering av kursdeltagere
Presentasjon av instruktører, sosialt samvær og åpen scene med lur, bukkehorn, harpe,
munnharpe, langeleik og kveding
 
Kl. 21.00 Hovedscenen: Riksscenens konsert med UR-ORKESTERET
Billetter kr. 100,- for kursdeltagere

 

Lørdag
Kl. 09.00 Registrering av kursdeltagere
Kl. 09.30 Hovedscenen: Fellessamling og informasjon om kursene
Kl. 10.00 Kurs
Kl. 12.45 Lunsjpause
Kl. 13.45 Kurs

Kl. 16.30 Klubbscenen: Plenumsamling
”Dragning mot sinnets dyp” - en dybdepsykologisk tilnærming av et utvalg folkeviser. Boken vil bli presentert gjennom et konsertprogram der forfatter Astri Hognestad snakker om sentrale temaer som å være bergtatt, bli forført av alvene, bli tatt av nøkken o.a. ut i fra en psykologisk synsvinkel. Folkemusikerne Halvor Håkanes og Eli Storbekken synger noen av visene

Kl. 17.30 Middagspause

Kl. 20.00 Hovedscenen:
Konsert med påfølgende dansefest
Programleder: Ingvill Buen Garnås
Medvirkende: Stein Villa, sekkepipe/harpe/lyre, Marit Steinsrud, langeleik, Jørn Simenstad,
Odd Sylvarnes Lund, lur/bukkehorn, Katariin Raska, munnharpe/sekkepipe, Jon Bugge Mariussen, dans/munnharpe, Kim Rysstad, Ingvill Buen Garnås, kveding, Gøril Ramo Håve og Solveig Vatn Weisser, langeleik
Konserten og festen er gratis for kursdeltagere

 

Søndag
Kl. 10.00 Hovedscenen: "Frå note til framføring” ledet av Bjørn Sigurd Glorvigen 
Kl. 11.00 Kurs
Kl. 13.30 Hovedscenen:  Oppsummering og avslutning med kursinnslag

www.kvedarforum.no     www.lurogbukkehorn.org     www.langeleikforum.no
www.munnharpe.no     www.riksscenen.no

Medlemmer kr 525,- / Ikke-medlemmer kr 725,- / Studenter kr 425,-
Prisene inkluderer billettavgift
Barn under 12 år i følge med foreldre gratis

Påmelding innen 25. januar 2018 via
www.deltaker.no/kff2018

Arrangeres med støtte fra
Norsk kulturråd
Stiftinga for folkemusikk og folkedans
Frifond-Norsk musikkråd

Salg av CD-er, instrumenter og rekvisita